develop free website

Cenník

Pri jednorazovej (t. j. ročnej) platbe školného si môžete uplatniť zľavu 5% z celkovej ročnej platby.

Súrodenecká zľava činí 20% z ceny školného. 

Rodičom detí do 3 rokov prepláca ÚPSVaR školné poplatky vo výške 280 € mesačne. Viac informácií TU.

Rezervačný poplatok:
jednorázová platba s prihláškou
100 €
Vek dieťaťaStarostlivosťMesačná / ročná platba
3 - 6 rokovcelodenná230 € / mesiac
2760 € / rok
poldenná230 € / mesiac
2760 € / rok
2 - 3 rokycelodenná320 € / mesiac
2840 € / rok
poldenná320 € / mesiac
2840 € / rok
Preddavok na stravu:
Zvolen                        40€ / mesačne
Banská Bystrica      40 € / mesačne

Pokyny k platbe - krok za krokom...
Doneste, resp. zašlite vyplnenú prihlášku potvrdenú lekárom najneskôr do konca augusta v danom roku.
Najviac do dvoch týždňov od podania prihlášky zaplaťte registračný poplatok 100€ na č.ú:
SMŠ Banská Bystrica 5044273468 / 0900 IBAN: SK85 0900 0000 0050 4427 3468 
SMŠ Zvolen 5036557321 / 0900 IBAN: SK36 0900 0000 0050 3655 7321 

Ako variabilný symbol uveďte rodné číslo dieťaťa a do poznámky napíšte meno dieťaťa.

Registračný poplatok je forma prihlásenia dieťaťa, ktorou záväzne vyjadrujete svoj záujem o dochádzku do škôlky a ktorý Vám zaručí zaradenie do poradovníka. Do konca mája príslušného školského roka od nás obdržíte vyjadrenie o prijatí, prípadne neprijatí dieťatka do škôlky, na základe ktorého sa môžete rozhodnúť o ponechaní alebo vrátení rezervačného poplatku. Viac o rezervačných poplatkoch TU. 
Mesiac pred nástupom dieťaťa do škôlky zaplaťte najneskôr do 20. dňa v mesiaci školný poplatok a poplatok za stravu. ​

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok k platbám nás kontaktujte. Veľmi radi Vám pomôžeme.
Kontakt

SMŠ Montessori Banská Bystrica
Trieda SNP 54, Pavilón A
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 0917 962 922
E-mail: sms.montessori.bb@gmail.com

SMŠ Montessori Zvolen

2 % z dane

Podporiť nás môžete prostredníctvom:
MONTESSORI, o.z.
IČO: 42189411

V mene našich detí ĎAKUJEME.


Vyhlásenie o poukázaní dane na stiahnutie