Mobirise

Náš deň

SMŠ Montessori Banská Bystrica bola otvorená v septembri 2013. Ide o jednu vekovo zmiešanú triedu s deťmi vo veku 3 - 6 rokov. Momentálne tu pracujú 2 učiteľky a zamestnankyňa, ktorá má na starosti prípravu a výdaj stravy.

Obedy sú dovážané zo Športového gymnázia, v ktorého budove škôlka sídli. Desiate a olovranty sú pripravované v škôlke, pričom sa zohľadňujú priania rodičov, ako aj trendy v oblasti zdravej výživy.

Prevádzková doba škôlky je od 7,00 do 16,30.

Harmonogram dňa

Čas Program
7:30 – 8:00Príchod, ranné zvítanie sa
8:00 – 9:15Pobyt vonku (podľa počasia), ranná rozcvička
​ 9:15 – 11:30Práca s didaktickým Montessori materiálom, desiata
11:30 – 12:00Dokončovanie aktivít, chôdza po línii, lekcie slušnosti, básnička/pesnička
12:00 – 12:45Hygiena, obed
12:45 – 14:30 (mladšie deti)Spánok / Oddych 
12:45 – 13:15 (predškoláci)Oddych v triede pri čítaní príbehu / oddych
13:15 – 13:45 (predškoláci) Predškolská výchova
13:45 – 14:30 (predškoláci)Voľná práca / pobyt vonku
14:30 – 15:30Olovrant
Kontakt

SMŠ Montessori Banská Bystrica
Trieda SNP 54, Pavilón A
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 0917 962 922
E-mail: sms.montessori.bb@gmail.com

SMŠ Montessori Zvolen

2 % z dane

Podporiť nás môžete prostredníctvom:
MONTESSORI, o.z.
IČO: 42189411

V mene našich detí ĎAKUJEME.


Vyhlásenie o poukázaní dane na stiahnutie