free web templates

Náš tím

manažérka Motessori inštitútu, učiteľka v SMŠ BB

učiteľka v SMŠ BB

učiteľka v SMŠ BB

...a ďalšie:

Slávka Kováčová - výdaj stravy (SMŠ Montessori Banská Bystrica)

Mgr. Radka Kečkešová

Dosiahnuté vzdelanie:
Mgr. – Vychovávateľstvo (Bc.), Pedagogika (Mgr.), UMB Banská Bystrica

Kurzy:
• Rúhi Inštitút, (7 stupňov): zahŕňajúc (3st.) Holding children  classes a (5 st.) Spiritual empowering of junior youth 
• Terapeutická metóda CESTA (1st.) a CESTA pre deti

Montessori kurzy:
2005 – 2015 Montessori vzdelávanie pod vedením E. Štarkovej (8 stupňov)
2005 – cyklus školení pod vedením AMI certifikovanej M.Donovalovej, Unity House Bratislava
2014 – Classroom managment, Children´s house Viedeň
2016- Montessori Grace and courtesy lessons (Lilian Bryan)

Pracovné skúsenosti:
• Prevádzkovanie opatrovateľského centra Childrensgarden
• 15-ročná prax s prácou s deťmi v predškolskom a mladšom školskom veku

Mgr. Anka Šuľáková

Dosiahnuté vzdelanie:
2008 – Mgr. predškolská pedagogika, Pdf UK Bratislava
2004 – Mgr. environmentalistika Prif UK Bratislava

Kurzy:
2014 – Respektovat a být respektován (Manželé Kořivovi, Společnost  pro mozkově kompatibilní vzdelávání, Praha ) 
2010 – INPP školský program (Sally Goddard Blythe, Inštitút psychoterapie a socioterapie,  Bratislava) 
2010 – Koučovanie (Emil Suchánek, Excellent training, Bratislava)
2009 – Transakčná analýza v poradenstve a psychoterapii (Ľ. Dobšovič, Inštitút psychoterapie  a socioterapie, Bratislava) 
2005 – Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina (M. Mikulajová, Z.  Sümegiová, Dialóg , Bratislava)

Montessori kurzy:
2016 – Pozorovanie v Montessori pedagogike (Paul Epstein, SZŠ s MŠ M. Montessori,  Bratislava) 
2015 – Chôdza po línii (Deborah Sulovsky, Slovenská asociácia Montessori, Bratislava)
2013 – Maria Montessori and formation of man (Mary Ellen Maunz, Společnost Montessori,  Praha) 
2013 – Základy Montessori teorie a praxe pro práci s dětmi ve věku 0-3 roky (Patricia  Wallner, Pro rodinu o.p.s., Praha) 
2011/2012 Montessori diploma Casa dei Bambini – AMI (Maria Roth, Pro rodinu o.p.s.,  Praha) 
2004/2005 Český národní diplom Montessori (Společnost Montessori, Praha)

Prax s deťmi:
2004/2016 – učiteľka pre vek 3 -6 rokov, SZŠ s MŠ M. Montessori, Bratislava
2014/2016 – krúžok základov ľudového tanca pre deti predškolského veku, SZŠ s MŠ M. Montessori, Bratislava 
2003/2004 – environmentálne programy pre deti materských škôl (Daphne, Bratislava)
2003 – Vianočné dielne mesta Bratislavy


Iné pracovné skúsenosti:
2016 – aranžovanie kvetín, Green Design, Bratislava
2013/2016 – vedenie informačných/metodických seminárov pre učiteľov a rodičov, SZŠ s MŠ  M. Montessori, Bratislava 
2013/2016 – metodik pre materskú školu, SZŠ s MŠ M. Montessori, Bratislava
2010/2013 – zástupca riaditeľa pre materskú školu, SZŠ s MŠ M. Montessori, Bratislava

Mgr. Katka Čertíková

Vzdelanie:
2011 – 2016 – Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta
Odbor: Špeciálna pedagogika - špeciálnopedagogické poradenstvo  v kombinácii s pedagogikou sluchovo postihnutých, Mgr.

Kurzy:
2008-2010 – Anjelská akadémia (2-ročný vzdelávací program  akreditovaný Ministerstvom školstva pre prácu s deťmi z detských domovov) 
2014 – Projekt Komprax (Certifikát mládežníckeho vedúceho)

Montessori kurzy:
2016 (prebieha) – Kurz Montessori pedagogiky – pre využitie v predškolskom vzdelávaní so  zamernaním na vek 3-6 rokov 

Pracovné skúsenosti:
2013 – Vychovávateľka v SŠI, Hrdličková 17 (práca na plný úväzok)
2014 – Campus representative for Teach for Slovakia
2014 – Vedúca v Dennom detskom tábore - Poznaj Staré Mesto
2015 – 2016 – Učiteľka v Montessori škôlke v Bratislave

Kontakt

SMŠ Montessori Banská Bystrica
Trieda SNP 54, Pavilón A
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 0917 962 922
E-mail: sms.montessori.bb@gmail.com

SMŠ Montessori Zvolen

2 % z dane

Podporiť nás môžete prostredníctvom:
MONTESSORI, o.z.
IČO: 42189411

V mene našich detí ĎAKUJEME.


Vyhlásenie o poukázaní dane na stiahnutie