free simple site templates

Náš príbeh

Príbeh našej škôlky začali písať Ingrid Kosová a Zuzana Almáši Koreňová, keď v roku 2009, pri implementácii projektu v oblasti vzdelávania rómskych detí, nahliadli do triedy, kde sa učili deti z najchudobnejšej lokality mesta Zvolen. Ihneď bolo jasné, že niečo nie je v poriadku. Apatické výrazy detí, ktoré sú zvyknuté behať v okolí domu, niektoré ležiace na lavici, niektoré dokonca s rukami za chrbtom a bez záujmu odriekavajúce počítanie od jeden do desať. Učiteľka prejavujúca nesmiernu snahu o ich zaangažovanosť, príliš hlučná a frustrovaná. Dostavil sa pocit ľútosti vo vzťahu k učiteľke aj deťom a silná nutkavá potreba zmeniť daný stav.

Najskôr bolo surfovanie po internete a objavenie textu o prvom Dome detí na chudobnom predmestí Ríma v roku 1907. O zázraku, ktorý Mária Montessori urobila s deťmi z nepodnetného prostredia. Myšlienka pracovať s rómskymi deťmi metódou Márie Montessori Ingu a Zuzanu silne nadchla a okamžite sa prihlásili na kurz pedagogiky Márie Montessori. V roku 2010 spoločne založili občianske združenie MONTESSORI, o. z. Prvý rok združenie implementovalo projekty s deťmi v základných školách, prostredníctvom ktorých bol zakúpený náš prvý Montessori materiál. Avšak bez systematickej práce nemohli byť výsledky detí viditeľné, a tak vznikla myšlienka začať pracovať s deťmi od predškolského veku a založiť vlastnú materskú školu.

Od roku 2011 sa do tímu pridali Kvetka a Janka, ktoré viedli Montessori kluby pre mamičky s deťmi do 3 rokov a zároveň pomáhali pri otváraní prvej Montessori škôlky, kde od septembra 2012 začali pracovať ako učiteľky. V nasledujúcom roku bola otvorená vďaka Radke, Ivke a Monike aj Súkromná materská škola Montessori v Banskej Bystrici. V oboch škôlkach došlo v priebehu posledného roka k personálnym zmenám, no stále v nich pracujú ľudia, ktorí dávajú deťom celé svoje srdce a venujú im množstvo svojho času.  

Finančná situácia a nemožnosť ufinancovať materskú školu bez školných poplatkov bol dôvod, prečo sme počas 3 rokov nášho fungovania mohli vzdelávať len 6 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dnes máme iba 1 rómske dieťa z celkového počtu 42 detí. Jeho vzdelávanie sme financovali vďaka sponzorom prispievajúcim do Štipendijného fondu Montessorius – Anjel pre všetky deti. V súčasnosti pracujeme na vytvorení štipendijnáho programu Cesta za snom. 

Máme vždy na pamäti, že len vďaka aktivitám realizovaných prostredníctvom projektov, kde cieľovou skupinou boli práve chudobné deti, disponujeme drahým Montessori materiálom. Tento v súčasnosti využívajú i deti zo solventnejších rodín v rámci školských a mimoškolských zariadení.

Kontakt

SMŠ Montessori Banská Bystrica
Trieda SNP 54, Pavilón A
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 0917 962 922
E-mail: sms.montessori.bb@gmail.com

SMŠ Montessori Zvolen

2 % z dane

Podporiť nás môžete prostredníctvom:
MONTESSORI, o.z.
IČO: 42189411

V mene našich detí ĎAKUJEME.


Vyhlásenie o poukázaní dane na stiahnutie